Categories
English Grammar Basic Gramatyka i składnia

Jak używać początkowych i null instrukcji warunkowych?

Jak używać zera i pierwszego warunku?

Używamy warunku zerowego, aby mówić o warunkach ogólnych,które zawsze są prawdziwe: woda wrze w temperaturze 100 stopni. Zamiast tego pierwszy warunek odnosi się do konkretnych sytuacji: jeśli włożysz rękę do tej zupy, spłoniesz. Z trzecim warunkowym

Jak tworzysz zerowe przykłady warunkowe?

Struktura warunku zerowego: Wiesz już, że warunki warunkowe to zdania składające się z dwóch fraz. Dokładnie, warunek zerowy ma następującą konkretną strukturę: If + podmiot + prezent prosty, podmiot + prezent prosty.

Jak używać zera i pierwszego warunkowego?

Pierwszy warunek opisuje konkretną sytuację, podczas gdy warunek zerowy opisuje ogólnie, co się dzieje.

Co to jest pierwszy tryb warunkowy i zerowy warunek?

Używamy warunku zerowego gdy chcemy mówić o faktach lub rzeczach, które są ogólnie prawdziwe. Fakty naukowe są często objęte warunkiem zerowym: Kiedy podgrzewasz lód, topi się. Po zerowym warunkowym używa się if lub when i musi następować po prostu present lub imperatyw.

Jak używamy zera warunkowego?

Pierwszy warunek jest skonstruowany podobnie w języku hiszpańskim i angielskim i można go dalej podzielić na trzy podkategorie: si + obecny, (wtedy) obecny.Oraciones condicionales: situaciones reales.presentsi + presentfuturesi + presentimperativesi + teraźniejszość

Może Ci się spodobać