Categories
English Grammar Basic Gramatyka i składnia

Jaki jest czas przeszły czasownika? (z przykładami)

Jaka jest forma czasu przeszłego czasownika? (z przykładami)

Forma przeszła to forma używana do wyświetlania prostego czasu przeszłego.

Forma przeszła jest jedną z pięciu form czasownika w języku angielskim. Zobaczmy pięć form czasownika“złapać“:

1 Formularz podstawowy złap 2 Formularz -S
(zwany także formą czasu teraźniejszego w trzeciej osobie liczby pojedynczej) chwyty 3 Poprzedni formularz złapany 4 Formularz -ING
(zwany także formą uczestnika teraźniejszego) łapanie 5 Formularz czasu przeszłego złapany

Forma przeszła jest jednym z czasów przeszłych

La forma pasada no es lo mismo que el tiempo pasado, aunque muchas personas usan los términos indistintamente.

Istnieją cztery różne czasy przeszłe:

1 prosty czas przeszły Spojrzałem na morze. 2 czas przeszły progresywny Patrzyłem na morze. 3 czas przeszły doskonały Spojrzałem na morze. 4 przeszłość idealna progresywna patrzyłem na morze.

Tworzenie przeszłej formy

Nie istnieje una regla simple para crear la forma pasada (es decir, el tiempo pasado simple) de un verbo. Depende de si el verbo es regularne lub nieregularne.

Przeszła forma czasowników regularnych

Czasowniki regularne tworzą swoje przeszłe formy przez dodanie -ed lub -d. Na przykład:

chcę > poszukiwane
taniec > tańczyć

Istnieje również kilka zasad pisowni, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład:

pośpiesz się > pospiesz się (y zmienia się na i)
preferuj > preferowane (r podwaja się)

Oto kilka przykładów przeszłych form czasowników regularnych:

Formularz podstawowy Poprzedni formularz Komentarz pomoc pomógł -ed dodano taniec tańczyć -d dodano ogółem podsumowano -ed dodano, ale zastosowano regułę pisowni
(zmień y na i) przydział przydzielone -ed dodano, ale zastosowano regułę pisowni
(podwój ostatnią spółgłoskę, jeśli czasownik kończy się [spółgłoska-samogłoska-spółgłoska] i jest akcentowany na końcu)

Przeszła forma czasowników nieregularnych

Los verbos nieregularnych forman sus formas pasadas de varias maneras. Aquí hay algunos verbos nieregularne comunes con formas complicadas en el pasado:

  • złap > złapany
  • przynieś > przynieś
  • patrz > piła
  • nosić> nosić
  • latać > latać
  • uczyć > uczyć
  • pić> pić
  • czytaj (czyt. CZERWONY) > czytaj (czyt. CZERWONY)
  • ołów (czyt. LEED)> dioda (wymawiana dioda LED)

Aquí hay algunos ejemplos más de formas pasadas de verbos nieregularne:

Formularz podstawowy Poprzedni formularz Komentarz ustaw ustaw przeszłość taka sama jak forma podstawowa kopać wykopać przeszła forma ma zmianę samogłoski z formy podstawowej szukać poszukiwał przeszła forma jest zupełnie inna niż podstawowa

Pięć form czasownikowych

La siguiente tabla muestra las cinco formas verbales en inglés.

Typ czasownika 1
Podstawowa forma
(znany jako“Prosta forma“lub“Forma nieodmienna“) 2
Formularz -S
(znany jako“Forma czasu teraźniejszego w trzeciej osobie liczby pojedynczej“) 3
Poprzednia forma
(znany jako“Forma czasu przeszłego“) 4
Formularz -ING
(inaczej formularz uczestnika teraźniejszego 5
Formularz imiesłowu przeszłego Zwykłe odtwórz gra grał gra grał Zwykłe użyj używa używane używając używane Zwykłe poślubić ślub żonaty ślub żonaty Nieregularne przynieś przynosi przyniósł przynosząc przyniósł Nieregularne uruchom działa ran działa uruchom Nieregularne upadek upada upadł upadek upadł Nieregularne pić napoje pił picie pijany

Dlaczego powinienem przejmować się formą przeszłości?

Zaznacz formy słów (włącznie z formą pasado) i jest używany do nauki w języku angielskim, zezwalając na los profesorów i absolwentów, którzy są absolwentami w zakresie komponentów que forman los distintos tiempos.

Na przykład w przypadku niektórych czasowników forma przeszła i imiesłów czasu przeszłego są takie same (np. grałem, grałem). W przypadku innych czasowników forma podstawowa, forma przeszła i forma imiesłowowa są takie same (np. set, set, set). Z innymi każdy jest inny (np. pił, pił, pił).

Może Ci się spodobać