Categories
English Grammar Basic Gramatyka i składnia

Konwertuj je z aktywnych na pasywne i stale obecne

Zmiana głosu czynnego na bierny w czasie teraźniejszym ciągłym

Zdania w języku angielskim są pisane głosem czynnym lub biernym. W tym poście dowiemy się, jak pisać zdania w czasie teraźniejszym ciągłym w głosie czynnym i biernym oraz jak zamienić głos czynny na głos bierny.

Czas teraźniejszy ciągły, znany również jako czas teraźniejszy progresywny, mówi o działaniach, które ktoś wykonuje w teraźniejszości.

Active and passive voice of the Present Continuous tense

Active voice: Subject (doer) + is/am/are + V1+ing + object
Passive voice: The object (receiver of the action) + is/am/are + being + V3 + (by the doer)

Active: She is taking a class.
(she = doer of the action, is = helping verb = taking = main verb, a class = receiver of the action)

Passive: A class is being taken by her.
(a class = the new subject, is being = helping verb = taking = main verb)

W aktywnym głosie Present Continuous skupiamy się na osobie, która aktualnie wykonuje działanie w teraźniejszości.

W biernym głosie teraźniejszości ciągłej skupiamy się na przedmiocie (odbiorcy akcji), który odbiera akcję w teraźniejszości. Czas czasownika jest tworzony za pomocą“is/am/are + being + V3“.

Examples:

 • Active voice: Ashish is teaching English at this university.
 • Passive voice: English is being taught by Ashish at this university.
 • Active voice: They are making a movie about me.
 • Passive voice: A movie about me is being made (by them).
 • Active voice: A robot is serving food in this hotel.
 • Passive voice: Food is being served by a robot in this hotel.
 • Active voice: They are taking interviews for different posts.
 • Passive voice: Interviews are being taken for different posts (by them).
 • Active voice: The police are interrogating him right now.
 • Passive voice: He is being interrogated (by the police right now).
 • Active voice: Everybody is watching the final match.
 • Passive voice: The final match is being watched by everyone.
 • Active voice: Who is helping you in your project?
 • Passive voice: Who are you being helped by in this project?
 • Active voice: Ron is not training the kids.
 • Passive voice: The kids are not being trained (by Ron).
 • Active voice: Are they playing cricket right now?
 • Passive voice: Is cricket being played by them right now?
 • Active voice: Why is he not helping us?
 • Passive voice: Why are we not being helped by him?

NOTA: el verbo auxiliar (is/am/are) puede ser diferente en la voz activa y pasiva de una oración. La voz activa (verbo) sigue al que realiza la acción, y la voz pasiva (verbo) sigue al receptor de la acción.

W stronie biernej zazwyczaj nie wspomina się sprawcy działania, ponieważ uwaga skupia się na odbiorcy działania. Pojawia się, gdy temat jest mniej ważny, zrozumiały lub niepotrzebny.

Examples:

 • Jego rozmowa jest przeprowadzana.
 • Mecz finałowy jest rozgrywany na stadionie Wankhede.
 • Następny film jest nagrywany.
 • Uczniowie są karani za oszukanie wychowawcy klasy.
 • Niektórzy ludzie są aresztowani na drodze.

Pamiętaj, że w powyższych przykładach nie dodaliśmy autora działania, ponieważ nie na tym się skupiamy.

Change the active voice of Present continuous tense into passive voice!

Practice set!

Sentences in the active voice:

 1. She is cooking food.
 2. My parents are making budget plans.
 3. The school is organizing a picnic.
 4. Everyone is praising your work.
 5. How are they doing it?
 6. I am not doing anything these days.
 7. Whom are you dating now?
 8. Is he not seeing a girl?
 9. Where are you giving classes?
 10. Jon is holding a press conference.

Answers:

Sentences in the passive voice:

 1. Food is being cooked by her.
 2. Budget plans are being made by my parents.
 3. A picnic is being organized by the school.
 4. Your work is being praised by everyone.
 5. How is it being done by them?
 6. Nothing is being done these days by me.
 7. Whom is being dated by you now?
 8. Is a girl not being seen by him?
 9. Where are classes being given by you?
 10. A press conference is being held by Jon.

Use of IS/AM/ARE

IS he, she, it & singular noun names (Jon, Roxy, mother, doctor, chair, etc.)
AM (first-person pronoun)
ARE you, we, they & plural noun names (people, friends, parents, doctors, chairs, etc.)

The subject used with is, am, and are

Może Ci się spodobać