Categories
Często zadawane pytania English Grammar Basic

Gdzie umieszczasz datę pobrania w APA?

Jak podać datę pobrania dla formatu APA Cytat powinien kończyć się słowem „sRetrieved”, po którym następuje data uzyskania dostępu do witryny, zapisana w formacie „dzień miesiąca, rok”. Następnie po dacie należy umieścić przecinek, słowo „sfrom” oraz adres internetowy odwiedzanej strony internetowej. Na przykład: Smith, J. „Studies in Sociology”. Socjologia online. Co prowadzi do: przewodnika cytowania […]

Categories
Domande frequenti English Grammar Basic

Dove metti la data di recupero in APA?

Come citare la data di recupero per il formato APA La citazione dovrebbe concludersi con la parola sRetrieved”, seguita dalla data in cui si è effettuato l’accesso al sito Web, scritta nel formato smonth day, year”. La data dovrebbe quindi essere seguita da una virgola, dalla parola sfrom” e dall’indirizzo Web del sito web a […]