Categories
Często zadawane pytania English Grammar Basic

Jaka jest elektroniczna konfiguracja H2O?

Obliczenie VSEPR dla wody, OH 2 Woda ma cztery pary elektronów, a geometria koordynacji tlenu opiera się na czworościennym układzie par elektronów. Ponieważ istnieją tylko dwie związane grupy, istnieją dwie samotne pary. Ponieważ samotnych par nie widać, kształt wody jest wygięty. A ile elektronów jest w h2o? 10 Liczba elektronów w jednej cząsteczce H2O wynosi […]