Categories
Często zadawane pytania English Grammar Basic

Jakie są niebezpieczeństwa kwasów i zasad?

Niebezpieczeństwa związane z kwasami i zasadami – pH7 Kwasy i zasady to substancje żrące, które mogą atakować różne powierzchnie, w tym tkankę ludzką. Wielkość uszkodzeń tkanek, jakie powodują, zależy od siły i stężenia kwasu lub zasady oraz czasu ekspozycji. Kwasowość lub zasadowość substancji można określić na podstawie jej wartości pH. Jak zatem kwasy i zasady […]