Categories
Często zadawane pytania English Grammar Basic

Dlaczego Rommel jest tak sławny?

Erwin Rommel – Biografia, fakty i śmierć Erwin Rommel (1891-1944) był oficerem armii niemieckiej, który awansował do stopnia feldmarszałka i zyskał sławę w kraju i za granicą dowodząc niemieckim Afrika Korps w Afryce Północnej podczas II wojny światowej. Nazywany „lisem pustyni”, Rommel dowodził także niemiecką obroną przed aliancką inwazją na północną Francję. Dlatego niemiecki generał […]

Categories
Domande frequenti English Grammar Basic

Perché Rommel è così famoso?

Erwin Rommel – Biografia, fatti e morte Erwin Rommel (1891-1944) era un ufficiale dell’esercito tedesco che raggiunse il grado di feldmaresciallo e si guadagnò fama in patria e all’estero per la sua guida dell’Afrika Korps tedesco in Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. Soprannominato “la volpe del deserto”, Rommel comandò anche le difese tedesche […]

Categories
English Grammar Basic Häufig gestellte Fragen

Warum ist Rommel so berühmt?

Erwin Rommel – Biografie, Fakten & Tod Erwin Rommel (1891-1944) war ein deutscher Armeeoffizier, der in den Rang eines Feldmarschalls aufstieg und sich im In- und Ausland durch seine Führung des deutschen Afrikakorps in Nordafrika während des Zweiten Weltkriegs einen Namen machte. Mit dem Spitznamen „Wüstenfuchs“ befehligte Rommel auch die deutsche Verteidigung gegen die alliierte […]

Categories
English Grammar Basic Perguntas frequentes

Por que Rommel é tão famoso?

Erwin Rommel – Biografia, Fatos e Morte Erwin Rommel (1891-1944) foi um oficial do exército alemão que ascendeu ao posto de marechal de campo e ganhou fama no país e no exterior por sua liderança do Afrika Korps da Alemanha no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. Apelidado de “Raposa do Deserto”, Rommel […]

Categories
English Grammar Basic FAQs

Why is Rommel so famous?

Erwin Rommel – Biography, Facts & Death Erwin Rommel (1891-1944) was a German army officer who rose to the rank of field marshal and earned fame at home and abroad for his leadership of Germany’s Afrika Korps in North Africa during World War II. Nicknamed sthe Desert Fox, Rommel also commanded German defenses against the […]